Bílé Karpaty - Čertoryje
Kategória: Prírodné krásy gps48.853|17.417 reakcie0
Biosférická rezervace Unesco

Národní přírodní rezervace Čertoryje představuje rozsáhlý komplex druhově bohatých bělokarpatských květnatých luk v mozaice s mokřady a svahovými prameništi, rozptýlenou zelení se solitérně rostoucími duby a lemovými společenstvy kolem potoků v jihozápadní části Bílých Karpat. Rozkládá se v ploché s nevýrazným vrcholem (kóta Čertoryje, 444,7 m n. m.) mezi široce rozevřenými údolími potoků Járkovce a Radějovky. Centrální část Čertoryje zaujímá jihozápadně exponované svahy, část zvaná Osypné tvoří severně až severovýchodně exponovaný svah, území za potokem Járkovcem zaujímají severovýchodně exponované svahy v trati Zadní Koňovské. Rezervace se nachází v nadmořské výšce od 350 do 444,7 m (v ochranném pásmu až do 500 m n. m.), asi 2,6 km jižně od obce Kněždub, mezi rekreační oblastí Lučina, obcí Malá Vrbka a státní hranicí se Slovenskem. Katastrální území Hrubá Vrbka, Kněždub, Tvarožná Lhota, okres Hodonín, CHKO Bílé Karpaty. V rezervaci se vyskytuje velké množství vzácných a chráněných druhů, mimo jiné dvacet různých druhů orchidejí. Botanicky významné je i ochranné pásmo rezervace, nazývané Vojšické louky, kde na jediném místě v České republice roste rozrazil latnatý a na jediném místě v Bílých Karpatech mečík bahenní. V rezervaci žije pestré společenstvo živočichů stepních i lesních, kterým vyhovuje rozsáhlý komplex luk s velkou proměnlivostí vegetačního krytu. Řada těchto živočichů patří mezi poklady naší fauny, například sekáči, sklípkánek černý nebo tesařík obrovský.

Galéria

Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja, n.o.

Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Ďalšie v kategórii
Reakcie

Zatiaľ nikto nereagoval.

Moja reakcia