Hrad Lednica
Kategória: Prírodné krásy gps49.109|18.209 reakcie0
Ulica: Lednické bradlo
Mesto, PSČ: Lednica, 02063
WWW: navštíviť stránku

 

Lednický hrad sa týči na mohutnom skalnatom Lednickom bradle nad obcou Lednica. Má jedinečne riešený prístup - na stredné nádvorie sa vstupovalo 9,5 metra dlhým skalným tunelom, ktorým stavitelia prederavili bradlo vo výške prvého poschodia. Iný vchod nebol vôbec možný, lebo hrad stál na prírodnej plošine skalnatého brala. Vďaka tomu patril Lednický hrad medzi najneprístupnejšie stavby na Slovensku.

 

 

Hrad Lednica vznikol v druhej polovici 13. storočia ako súčasť 130 km dlhej sústavy hraničných hradov Uhorska. Zvláštnosťou tejto hradnej sústavy je, že až na pár výnimiek bolo vidieť z hradu na hrad. Lednica patrila medzi tieto výnimky a možno aj preto sa zachovala v lepšom stave ako okolité hrady.


Hrad sa skladá z troch odlišných, výškovo rozložených častí. Najnižšie sa nachádza predhradie s hospodárskymi budovami. Z neho sa vchádza do stredného hradu cez tunel vytesaný do skaly. Bol a dodnes je to jediný prístup do horného hradu, ktorý chránila ešte aj mohutná podkovovitá bašta. Stredný hrad bol doslova prilepený k strmej bočnej strene bradla a jeho ústrednými budovami boli dva gotické paláce prepojené hradbou s hranolovou baštou. Na úzky priestor stúpajúceho skalného brala stavitelia hradu umne osadili hranolovú vežu, odkiaľ do brala vysekali dodnes zachovalých 80 schodov, ktoré stúpajú až na vrchol k pozorovateľni nazývanej Straka.    


Počas oligarchickej vlády Matúša Čáka nad severozápadným Slovenskom bol aj tento kráľovský pohraničný hrad súčasťou jeho domény. Z rôznych neskorších majiteľov sú známi Podmanickovci, ktorí mali na Lednicu určité majetkové práva, z čoho vznikli dlhoročné spory. Tieto spory Ján a Rafael Podmanickí rozhodli tak, že v r. 1533 obsadili Lednicu násilím a obratnou politikou získali k hradu darovacie listiny od kráľa. V r. 1558 rod Podmanických pánom Rafaelom vymrel. V 17. storočí, keď majiteľmi panstva boli Rákócziovci, sa tu uchýlili náboženskí emigranti z Čiech a v roku 1650 tu pobudol Ján Ámos Komenský.  


V súčasnosti sa o hrad stará Historicko-astronomická spoločnosť, ktorá začala spolu s obcou obnovu hradu v roku 2006. Pohyb po hrade si vyžaduje veľkú opatrnosť. Pre bezpečnosť turistov i kvôli ochrane pamiatky a je hrad prístupný iba v čase prítomnosti niekoho z občianskeho združenia. Tieto termíny sú uverejňované na internetovej stránke www.hradlednica.sk.

Lednické bradlo v r. 1969 vyhlásili pre vysokú krajinársku hodnotu a výskyt vzácnej flóry  fauny za prírodnú rezerváciu.

Otváracie hodiny

ň

Galéria

Ďalšie v kategórii
Reakcie

Zatiaľ nikto nereagoval.

Moja reakcia