Tri kaštiele v Klátovej Novej Vsi
Kategória: Kultúra gps48.568|18.305 reakcie1
Ulica: čísla 470, 177 a 33
Mesto, PSČ: Klátova Nová Ves, 95844
Telefón: 038/5420 201, 038/5420 507
Email: odoslať email
WWW: navštíviť stránku

 

V Klátovej Novej Vsi stoja až tri kaštiele v dobrom technickom stave. Renesančná tvrdza a neobarokový kaštieľ s parkom sú v centre obce, secesný kaštieľ so vzácnym dendrologickým parkom je v časti Janova Ves.

 

Renesančná tvrdza Novoveskovcov je najstaršou spomedzi trojice zachovaných miestnych panských sídiel. Stojí v centre Klátovej Novej Vsi a zachovala sa v pomerne dobrom stave. Vznik tvrdze sa spája s rodinou Novoveskovcov, ktorí boli vtedajšími majiteľmi obce. Napriek tomu, že tvrdza dlho slúžila ako sýpka a sklad, uchovala si pôvodný vzhľad. Kaštieľ je neveľkou blokovou stavbou s dvoma podlažiami. Z obdĺžnikového pôdorysu vystupuje štvorica okrúhlych obranných veží stojacich na každom nároží. Pôvodné klenby kaštieľa sa nedochovali. Prestavba na sýpku zmenila renesančné okná na zmenšené vetracie otvory. Zachovali sa však originálne prieduchy a strieľne. V bezprostrednom okolí stavby bolo archeologickým výskumom preukázané osídlenie lokality už v 7. až 6. st. pred Kr. ľudom tzv. lužickej kultúry. Po obnove realizovanej v r. 1977-1981 obec využíva kaštieľ ako obradnú sieň a na kultúrne účely.

 

Barokový kaštieľ Bacskady Haupt-Stummer postavený okolo r. 1800 je omnoho väčší a členitejší. Bol sídlom rodu Bacskady, neskôr Marcibáni a Migazzi. V roku 1892 ho dal majiteľ barón Leopold Haupt-Stummer rozšíriť o neobarokový pavilón a vežu, veľkú dvoranu a zimnú záhradu. Vznikla jedinečná rozložitá stavba s neobarokovými fasádami, strechami, plastikami. Rovnako efektné sú interiéry v slohu francúzskeho rokoka. Okolo kaštieľa vyrástol park a celý areál od dediny oddelili ohradou.  V rokoch 1969-1985 prešiel kaštieľ rozsiahlou obnovou, vďaka ktorej je jednou z najkrajších stavieb svojho typu na Slovensku. Od r. 1986 sa do zrenovovaného kaštieľa nasťahoval Slovenský štatistický úrad, ktorý v ňom zriadil školiace pracovisko. 

Kaštieľ je umiestnený do vzácneho parku, ktorý je sprístupnený obyvateľom i návštevníkom obce a v poslednom období je miestom kultúrnych podujatí.

 

Tretí kaštieľ Bošány Langhammer vznikol v 16. storočí v miestnej časti Janova Ves ako ochrana Bošányiovcov pred Turkami. Pôvodne renesančný kaštieľ Bošányiovcov bol dvojkrídlový s troma nárožnými bustami. V 18. storočí sa stal vlastníctvom Ignáca Langhammera, riaditeľa sklárne v Solčanoch, ktorý nechal schátranú stavbu zrekonštruovať v duchu neskorého klasicizmu. Neskôr mal kaštieľ majiteľov z radov vysokej aristokracie. V r. 1906 ho do secesnej podoby radikálne prestaval barón Haupt-Stummer pre dcéru Gertrúdu a jej manžela Edmunda Nessnera. Zásluhou doktora Edmunda Nessnera ku kaštieľu pribudol veľký dendrologický park, ktorý sa stal vzorom pre iné krajinárske úpravy s vhodným použitím ihličnatých a listnatých drevín.

Na konci druhej svetovej vojny kaštieľ vyrabovali, pričom sa nenávratne stratili umelecké zbierky, nábytok a knižnica. Gertrúda Nessnerová, rodená Haut-Stummerová darovala kaštieľ štátu a dnes patrí obci, ktorá ho využíva ako detskú ozdravovňu pre liečenie chorôb dýchacieho ústrojenstva. 

Ozdravovňa sa zameriava na liečenie chorôb ako recidivujúce zápaly horných a dolných dýchacích ciest, sinobronchitídy, rekonvalescencia po opakovanom zápale pľúc, alergózy dýchacích ciest, asténia, anorexia. Liečebné pobyty detí od 2,5-7 rokov trvajúce 21 dní sú plne hradené zdravotnými poisťovňami. Počas prázdnin sa zúčastňujú aj deti veku do 11 rokov. Deťom sa poskytuje zábava a výchovné aktivity (vystúpenie kúzelníka, poznávacie vychádzky do okolia, návšteva salaša). Ak je dieťa indikované k pobytu, lekár pediater odošle návrh priamo do liečebne. Dieťa je zaradené do najbližšieho turnusu, alebo sa dohodne s rodičom. V prípade voľných kapacít je možný aj pobyt rodiča (nie je hradený poisťovňami).

Kontakt: Detská ozdravovňa Janova Ves, Janova Ves 33, 958 44  Klátova Nová Ves
Tel.: 038 542 0212, 02 4371 2292, pulmedsro@gmail.com

 

Blízke zaujímavosti:

Hradisko Šiance
Hradisko vybudované v praveku, presnejšie v období lužickej kultúry (700 až 400 r. pred Kr.) sa nachádza na výšinnej polohe Šiance (460 m.n.m.) južne od Klátovej Novej Vsi v severnom pásme Tribečského pohoria, pod Javorovým vrchom (730 m n. m.). Svojou rozlohou vyše 9,35 ha sa radí medzi najväčšie halštatské hradiská v Karpatskej kotline. Do hradiska sa vstupovalo tromi bránami a na jeho vnútornej ploche sa našli viaceré stopy po ľudskej činnosti ako napríklad sídliskové jamy a ohniská. Okrem nálezov keramiky z neskorej doby bronzovej a staršej doby železnej sa zistil aj včasnostredoveký materiál z 9. - 10. storočia, ktorý dokazuje neskoršie slovanské osídlenie hradiska.


Hradisko Kostrín
Na vrchole kopca Kostrín (390 m.n.m.) nad južným okrajom obce Klátova Nová Ves sa nachádza praveké hradisko Kostrín. Jeho vznik sa na základe nálezov keramiky predpokladá v staršej dobe železnej, v tzv. halštatskej kultúre (700 - 400 r. pred Kr.). Pôdorys hradiska je nepravidelného kvapkovitého tvaru. Vymedzuje ho dodnes viditeľný val s maximálnou zachovanou výškou 5 - 8 m.


Kostol Panny Márie, kráľovnej anjelov
Románsko-gotický farský kostol Panny Márie, kráľovnej anjelov stojí v opevnenej kamennej ohrade na kopci Chríb v osade Sádok. Podľa legendy starobylý kostol založili žiaci sv. Metoda v časoch Veľkej Moravy. Táto mimoriadna pamiatka patrí k najstarším na Slovensku. Kostol stojí na mieste ranostredovekého hradiska známeho pod názvom Čížik, kde už po roku 1000 stál kostol s funkciou farského pre obvod okolitých dedín.


Salaš Kostrín
Reštaurácia a ubytovanie v miestnej časti Janova Ves
www.salas-kostrin.sk

Otváracie hodiny

Kaštieľ Novoveskovcov: prístupný pri rôznych kultúrnych podujatiach

Kaštieľ Haupt-Stummer: prístupný exteriér s parkom

Kaštieľ Langhammer: detská ozdravovňa je prístupná v rámci pobytov detí a rodičov

Galéria

Reakcie

  • Jožo
    30.09.2013 14:56 - reagovať

    Bol som tam a výborne, trochu služby podľa Slovenských pomerov, ale keby to zlepšili tak som tam minimálne 2x do roka... odporúčam


Moja reakcia