O projekte
Dátum: 20.09.2013 reakcie1

Vážený návštevník,

ďakujeme, že ste si otvorili informačný portál, ktorého cieľom je Vám ponúknuť prehľadnou a hlavne modernou formou informácie a zaujímavosti o  kultúrnych pamiatkach, technických a prírodných zaujímavostiach, tipoch na športové aktivity a rekreáciu v cezhraničnej oblasti Trenčianskeho kraja a južnej Moravy.

Tento portál vznikol za podpory projektu Mobilné prihraničie - MP, Kód projektu: 22420320019
Cieľom projektu je sprístupnenie informácií o historicky a turisticky významných objektoch v Trenčianskom a Juhomoravskom kraji modernou technológiou pomocou mobilov

Cieľom projektu je zvýšenie informačno-komunikačnej prístupnosti kultúrnych pamiatok, turistických destinácií a pozoruhodností v Trenčianskom a Juhomoravskom kraji pomocou špecializovanej prepojenej siete informačných bodov v 30-tich miestach každého z oboch krajov na báze technológie QR kódov.

RA TSK, n.o.
Reakcie

Zatiaľ nikto nereagoval.

Moja reakcia