Kaštieľ s parkom Orlové
Kategória: Kultúra gps49.131|18.425 reakcie7
Ulica: Orlové 116
Mesto, PSČ: Považská Bystrica, 01701

V Považskej Bystrici, miestnej časti Orlové, stojí na vyvýšenej terase nad pravým brehom Váhu (vodná nádrž Nosice) v zeleni parku skrytý jeden z najzachovalejších kaštieľov na Slovensku.

 

Jeho vznik je spätý s neďalekým Považským hradom. Niekdajší majiteľ Považského hradu, uhorský šľachtic Andrej Balassa koncom 16. storočia nadlho získal aj pozemky prislúchajúce k hradu. Na jednom z nich v obci Orlové dal jeho syn Žigmund Balassa v roku 1612 postaviť nový renesančný kaštieľ. Až do pol. 20. storočia sa kaštieľ nazýval po ňom Zsigmondháza.

 

Štvorkrídlový kvadratický objekt má uzatvorené arkádové nádvorie s fontánou. Na streche nad hlavným vchodom bola pôvodne vežička, ktorá v priebehu prestavieb zanikla. Krátko po dokončení v roku 1616 však kaštieľ vyhorel.

O storočie neskôr, v rokoch 1733 až 1773 uskutočnil Pavol Balassa veľkorysú prestavbu, ktorá dala kaštieľu terajší barokový vzhľad. Dvor namiesto hospodárskych budov doplnili o fontánu. Okolo objektu vybudovali rozsiahly park.

 

K najhodnotnejším častiam kaštieľa patrí neskorobaroková kaplnka sv. J. Nepomuckého s rokokovým interiérom. Kaplnka zaberá výšku dvoch podlaží v západnom krídle kaštieľa. Interiér pozostáva z 2 oltárov s pôvodnými obrazmi, malej pultovej kazateľnice, organu a oratória.

V mnohých miestnostiach kaštieľa sa zachovala originálna štuková výzdoba a pôvodné barokové kachle. V miestnostiach sú pôvodné dvere, krby a pece. Kaštieľ obkolesuje anglický park, ktorý sa prispôsobuje návršiu, na ktorom sa rozkladá areál. Ukončuje ho zalesnená panoráma pohoria Javorníkov. V parku je do 120 druhov stromov a krov z Európy a cudziny.

 

Vlastníci

Od roku 1888 vlastnil kaštieľ knieža Hohenlohe-Majláth z Viedne, neskôr husľový virtuóz Jan Kubelík a začiatkom 20. Rokov 20. Storočia poľský gróf Baworowski. Posledným predvojnovým majiteľom bol riaditeľ Zbrojovky Brno Klementín Ružička. Druhá svetová vojna nezanechala na kaštieli veľké stopy. Mal to šťastie, že bol ušetrený drancovania a škôd spôsobených bojovými akciami, keď 75 % slovenských kaštieľov bolo vo vojne zničených vykradnutím a poškodením. Po vojne však došlo ku konfiškácii majetku riaditeľa Zbrojovky Brno Ružičku. Od r. 1952 boli vlastníkom kaštieľa Považské strojárne, n. p., závod K. Gottwalda, Považská Bystrica, ktorým kaštieľ slúžil ako internát pre 200 zamestnancov. Kaštieľ sa dlhé roky využíval nevhodne – okrem internátu tu boli sklady, okresný archív, autoservis a v hospodárskych budovách JRD.

 

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

V r. 1963 bol kaštieľ zapísaný do zoznamu kultúrnych pamiatok. Neprimeraný spôsob využitia a nedostatočná údržba po znárodnení v roku 1948 ho však značne znehodnotila. Preto sa v rokoch 1975 až 1984 uskutočnila komplexná obnova kaštieľa. Na poschodí vybudovali reprezentačné priestory Považských strojární, v dolných častiach bolo zriadené Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, prostredníctvom ktorého sa kaštieľ od r. 1984 sprístupnil širokej verejnosti. V kaštieli sa usporadúvali rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, v rokokovej kaplnke sv. Jána Nepomuckého sa konali sobáše, krsty a omše.

Súčasťou prehliadky bola aj expozícia Považských strojární, ktorá predstavovala históriu vzniku strojární a produkciu výrobkov strojární. Popularite sa tešila zbierka motocyklov, ktoré sa vyrábali v Považských strojárňach v Považskej Bystrici a neskôr v Kolárove. Túto expozíciu cielene vyhľadávali predovšetkým vyznávači techniky a technického pokroku.

Po spustení konkurzu Považských strojární v roku 2001 múzeum prevzalo správu celého kaštieľa Orlové. Oživilo ZOO kútik, ktorý bol zrušený v deväťdesiatych rokoch, a najmä rodiny s deťmi sa vrátili do rozsiahleho anglického parku, kde boli vytvorené náučné chodníky. Relaxovanie v prírode bolo spojené s poznávaním drevín, ktoré boli označené tabuľkami s odborným výkladom.

Keď v máji 2000 išli Považské strojárne do konkurzu, kaštieľ sa stal súčasťou konkurznej podstaty, ktorú v roku 2003 od správcu kúpila spoločnosť Majetok, a.s. (vznikla z niekdajšej správy majetku PS).

 

Rekonštrukcia na hotel

V roku 2004 bol kaštieľ ponúknutý na predaj a Vlastivedné múzeum sa z kaštieľa odsťahovalo. Kaštieľ sa roku 2004 stal majetkom spoločnosti EUROCOM & CO. s.r.o. V rokoch 2013-2014 firma pripravuje jeho rekonštrukciu na hotel s ubytovacími, stravovacími a inými službami cestovného ruchu.

Otváracie hodiny

Kaštieľ bude sprístupnený po ukončení rekonštrukcie v r. 2013-2014

Reakcie

 • Joan Zorosak
  19.08.2014 17:00 - reagovať

  The castle is beautiful! I'm a member of The Royal Oak Foundation and National Trust. I'm very pleased that the castle will be forever remembered for it's historical importance as well as it's tremendous beauty . Is there a date when the grounds will be open? I would like to plan a visit.

 • Joan Zorosak
  19.08.2014 17:00 - reagovať

  The castle is beautiful! I'm a member of The Royal Oak Foundation and National Trust. I'm very pleased that the castle will be forever remembered for it's historical importance as well as it's tremendous beauty . Is there a date when the grounds will be open? I would like to plan a visit.

 • Joan Zorosak
  19.08.2014 17:02 - reagovať

  The castle is beautiful! I'm a member of The Royal Oak Foundation and National Trust. I'm very pleased that the castle will be forever remembered for its historical importance as well as its tremendous beauty . Is there a date when the grounds will be open? I would like to plan a visit.

 • Joan Zorosak
  19.08.2014 17:02 - reagovať

  The castle is beautiful! I'm a member of The Royal Oak Foundation and National Trust. I'm very pleased that the castle will be forever remembered for its historical importance as well as its tremendous beauty . Is there a date when the grounds will be open? I would like to plan a visit.

 • Jan
  13.07.2015 12:22 - reagovať

  Rekonštrukcia kaštieľa je v plnom prúde. Dokončená by mala byť do konca roku 2015.
 • Jan
  13.07.2015 12:25 - reagovať

  Rekonštrukcia kaštieľa by mala byť hotová v roku 2015. Viac info na info@orlove.sk
 • Jan
  13.07.2015 12:26 - reagovať

  Rekonštrukcia kaštieľa by mala byť hotová v roku 2015. Viac info na info@orlove.sk
 • Janka Vanková
  07.10.2015 00:45 - reagovať

  Bola som navštíviť kaštieľ v Orlovom neviem v ktorom roku, ale pamätám sa, že tam bola aj izba kde boli písomnosti Hugolína Gavloviča - Valaská škola mravúv stodola. Tiež tam bola aj vraj jeho posteľ. Pamätám si to dobre? Bolo tam niečo také?
  Ďakujem za objasnenie.


Moja reakcia