Kontakt
Trvanie projektu: 09/2012 - 09/2013
 
V prípade akýchkoľvek otázok, žiadosti o registráciu prosím kontaktujte: 
 
Vedúci partner: Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja, n.o. 
Hlavný cezhraničný partner: Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje.
 
Projekt sa uskutočňuje zrkadlovito v Trenčianskom i Juhomoravskom kraji.

Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja, n.o.
K dolnej stanici 7282/20A,
911 01  Trenčín

Tel: +421 (0)32  6555 430-2
Fax: +421 (0)32 6555 434

Email: ratsk@tsk.sk
Web: http://www.ratsk.sk